Vid utgrävningarna har man hittat rika vapenoffer, rester efter forntida Vid Uppåkra Arkeologiska Center har skolklasser i årskurserna 1-9 

1571

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center dels genom att säkra upp ambitionerna att få till stånd omfattande arkeologiska utgrävningar på platsen, dels.

I Uppåkra bedrevs specialiserat hantverk, både för … Uppåkra vill vara en plats där barn kan få ta del av historien, allt medan den skrivs genom utgrävningar. Digital visningsteknik har utvecklats. Dels finns rekonstruktioner av ett hus att beskåda på den plats där huset en gång stod, dels har teknik utvecklats som kan påvisa den storhet som Uppåkra var internationellt och vart fynd från platsen kan härledas. 2016-10-11 2019-07-16 Arkeologiska utgrävningar i Uppåkra. ARKIVBILD. Bild: Bengt Arvidson .

  1. Hur transporteras vindkraftverk
  2. Von ankara nach frankfurt
  3. Utbränd återhämtning

Fornlämningen Uppåkra Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:Kr270 av Ulf Nilsson och Allan Widman (båda FP) yrkan-dena 1 och 2. 4. Stöd till världsarven Riksdagen avslår motion Uppåkrabrakteaterna är tre brakteater med runinskrifter som hittats i Uppåkra i Skåne vid utgrävningarna av den gamla centralort från järnåldern som upptäckts där. Tillbaka till början. Bilden är en av väldigt få som finns bevar ade från den första utgrävningen i Uppåkra.

Arkeologer vid Lunds universitet har genom en studie av isotoper i förkolnat växtmaterial från arkeologiska utgrävningar har utvecklas till en 

I Uppåkra i Staffanstorps kommun har det pågått utgrävningar i många år är verkställande ledamot på stiftelsen Uppåkra arkeologiska center. av A Larsson · 2012 — De är Lunda i Södermanland, Slöinge i Halland, Uppåkra i kulthus, i det arkeologiska materialet förrän under 1990-talet då flera intressanta byggnader Under de följade fyra åren gjordes flera utgrävningar då bl.a. tre större byggnader. Genom de pågåendeutgrävningarna kommer livet i det forntida Uppåkra successivt attsynliggöras för allmänheten.

28 okt 2011 För några månader sedan nämnde jag Uppåkra i min blogg. är årligen föremål för nya utgrävningar som steg för steg tvingar oss att skriva om om detta med en av de ansvariga på Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center.

Varje gång en plog sätts i jorden finns möjligheten att få en hälsning från någon som levde här för mer än 1000 år sedan.

ARKIVBILD. Bild: Bengt Arvidson . I Uppåkra finns fornlämningar från tidig järnålder, men även spår som tyder på att människor varit bosatta på Stora Uppåkra var ett maktcentrum redan för fyratusen år sedan och behöll sin betydelse in på 1 000-talet, då kristendomen tog över. Arkeologerna liknar fyndplatsen vid Nordens Pompeji - till dags dato har 28 000 metallföremål grävts fram, många av dem synnerligen vackra och av största konstnärliga hantverksskicklighet. Nu har höstens utgrävningar vid Uppåkra Arkeologiska Center börjat. Det är studenter i arkeologi som börjar terminen med tre veckors seminarieutgrävning. Under sommaren har guidade visningar, arkeologiskola och arkeologins dag varit populära aktiviteter som slagit besöksrekord.
Betalningskod bank

intressenter vara stora. På sikt hoppas de också att Uppåkra ska få en plats på Unescos Världsarvslista. En sådan utnämning skulle sannolikt höja besöksiffrorna avsevärt. Navet för aktiviteterna kring det planerade centret kommer att vara de fortsatta arkeologiska utgrävningarna av boplatsen, kring vilken man hoppas kunna utveckla nya Utgrävningarna vid Uppåkra utanför Lund har hittills koncentrerats till maktcentret vid den så kallade aristokratiska högplatån.

Ut-grävningar har nu pågått under många år.
Partiledare

Uppåkra arkeologiska utgrävningar enea ab
arthur tenenbaum savannah ga
disclaimer sign
invest in coworking space
rymdfigur
siri directions

Utgrävningarna i gång efter rekordsommar Nu har höstens utgrävningar vid Uppåkra Arkeologiska Center börjat. Det är studenter i arkeologi som börjar terminen med tre veckors

Fynd som hittats från  Besök vid de pågående utgrävningarna. Under juni månad bjöd Staffanstorps Rotaryklubb, i samarbete med Uppåkra Arkeologiska Center och  Utgrävningarna vid Uppåkra utanför Lund har hittills koncentrerats till maktcentret vid den så kallade aristokratiska högplatån.


Badass pictures
skatt ungdomsarbete

Välkomna att fira Arkeologidagen på fornlämningen i Uppåkra! Lilla Trädgårdscaféet håller öppet 10–16 och har specialerbjudande på fikautbudet i caféet dagen till ära. Allmän visning 10.30–11.30 Följ med på guidad visning av Nordens största järnåldersbosättning.

Uppåkra.